Slik foregår en verdivurdering
Gi din stemme

Skal du selge boligen din? Da lurer du kanskje på hvordan en verdivurdering foregår.

Selve verdivurderingen

En verdivurdering vil starte med at en eiendomsmegler og en takstmann går gjennom boligen og tar notater underveis. Du bør ha hentet inn all relevant informasjon, om oppussinger du har gjort etter kjøpet av boligen og annet. Dersom oppussing har blitt gjennomført bør du skrive opp når det ble gjort (måned og årstall), hvem som gjorde det og kostnadene. All informasjon du har påvirker hvor nøyaktig verdivurderingen blir, altså hva du kan få for boligen ved salget. Eiendomsmegleren vil på forhånd ha hentet inn dokumentasjon om boligen som tidligere takseringer, salgsoppgaver og ellers relevant informasjon.

Hva påvirker din eiendomsverdi

Hva eiendomsverdien ligger på er avhengig av flere faktorer. Her er det grunnleggende som boligens størrelse, beliggenhet, antall soverom, antall bad og eventuelt terrasser og felles takterrasser som spiller inn. Videre vil også nærområdet og nabolaget utgjøre en forskjell, slik som kollektivtilbud, skoler og barnehager, naturområder, kjøpesentre og dagligvarebutikker. En eiendomsmegler vil også sjekke hva tilsvarende boliger i området har blitt solgt for, og andre tilsvarende boliger i markedet for øvrig.

Etter verdivurderingen er gjort

Etter at verdivurderingen er gjort vil du få en tilbakemelding fra eiendomsmegleren på mail, der det hele er oppsummert. En E-takst er en verdivurdering som er oppsummert på en side og som megleren vil maile til deg kort tid etter gjennomgang av boligen. En E-takst vil altså gi deg innsikt i den faktiske verdien til boligen din ut ifra en total vurdering på grunnlag av boligen, bilder, datagrunnlag og de andre faktorene allerede nevnt.